- Usługi

Dlaczego służba BHP w firmie jest tak ważna?

Służba BHP w firmie spełnia przede wszystkim bardzo ważną rolę doradczą. W zakres jej działalności i obowiązków wchodzi głównie wspieranie innych działów w zakresie BHP. A wsparcie to może być różnorodne – od opiniowania instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach pracy, po opracowywanie planów modernizacji czy rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli więc zależy nam na tym, by nasza firma działała jak należy – dobrze jest zadbać o zapewnienie takiej właśnie służby BHP w naszym przedsiębiorstwie.

Doradcza rola służby BHP

Choć w wielu firmach przyjęło się, że kwestie dotyczące BHP podlegają specjalistom z tego zakresu, to ci specjaliści mają za zadanie głównie opiniować, doradzać i udzielać cennych wskazówek w celu wyeliminowania danego problemu. Warto o tym pamiętać, opracowując różnorodne rozwiązania i dają pracownikom czy pracodawcy wskazówki, jak je wdrożyć. Warto podkreślić bowiem, że rozliczanie z wdrożenia przepisów BHP leży po stronie pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za organizację pracy osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. W żadnym przypadku nie będzie za to odpowiedzialny specjalista od BHP.

Co trzeba zapewnić w ramach BHP?

Kadra kierownicza odpowiedzialna za wdrożenie aktualnych przepisów BHP powinna zadbać m.in. o to, by zgodnie z przepisami zorganizować stanowiska pracy, z uwzględnieniem wyposażenia w maszyny i narzędzia, ale nie tylko. Powinno zadbać się i o odpowiednie odległości, przejścia, czy dostęp do powierzchni. Do tego kierownicy zadbać muszą i o wyposażenie we właściwe środki ochrony indywidualnej pracowników, jak i zapewnić właściwy nadzór wykonywanej przez nich pracy. Tu warto podkreślić, że rola przełożonych nad zapewnieniem pracownikom maksymalnie bezpiecznych warunków pracy jest naprawdę duża. Nie warto więc bagatelizować żadnych spraw związanych z wdrażaniem przepisów BHP. W razie wątpliwości ich zastosowania czy interpretacji dobrze jest się radzić wysoko wykwalifikowanej służby BHP lub korzystać z doradztwa udostępnionego przez podmioty zewnętrzne.