- Prawo

Jak przebiega postępowanie karne?

Postępowanie karne to temat, który szczególnie interesować może osoby oskarżone o popełnienie wykroczeń czy przestępstw w dziedzinie prawa karnego. Będąc postawionym w stan oskarżenia, warto nie tylko skorzystać z pomocy dobrego prawnika, ale również orientować się w tym, jak przebiega postępowanie karne. Zapraszamy więc do lektury naszego wpisu!

Początkowe etapy postępowania

Do najważniejszych i zaliczanych do początkowych etapów postępowania w sprawie karnej należy zaliczyć czynności sprawdzające oraz postępowanie przygotowawcze. Pierwsze dotyczyć będą czynności przedprocesowych, w tym zgromadzenia dowodów. Drugie z wymienionych skupiać się będą już raczej na wszczęciu postępowania – dochodzenia lub śledztwa. Tu warto rozróżnić: śledztwo prowadzone będzie przez prokuratora, przy dokonaniu czynów najpoważniejszych, przed Sądem Okręgowym, dochodzenie zaś toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym i dotyczyć spraw zagrożonych niższą karą.

Postępowanie sądowe

Podczas postępowania sądowego, prowadzonego najpierw przed sądem I instancji, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego, wyspecjalizowanego w prowadzeniu spraw karnych prawnika. To on odpowiednio pokieruje postawą oskarżonego podczas przewodu sądowego, po czym, po usłyszeniu niesatysfakcjonującego wyroku, będzie mógł skorzystać z prawa do apelacji. Niezwykle ważne jest to, że apelację od wyroku sądu I instancji (z wyjątkiem wyroków nakazowych), może złożyć wyłącznie obrońca lub profesjonalny pełnomocnik. Wszystko w związku z tym, że apelacja jest objęta tzw. przymusem adwokacko-radcowskim. W takiej sytuacji jeszcze bardziej oczywista staje się konieczność reprezentowania interesów osoby postawionej w stan oskarżenia przez wysokiej klasy profesjonalistę z branży. Dobrym adwokatom zawsze warto zaufać!

Etap końcowy: postępowanie wykonawcze

Istotą postępowania wykonawczego, ostatniego etapu w sprawie karnej, pozostaje wykonanie rozstrzygnięcia sądu karnego, a w praktyce: zasądzonej kary oraz środków karnych.