- Prawo

Jakie rodzaje umów o pracę można wyróżnić?

Umowa o pracę jest jednym z najbardziej pożądanych dokumentów dla każdej osoby zatrudnionej. Gwarantuje pewne prawa, ale nakłada też zarówno na pracodawcę, jak i na pracownika, określone obowiązki. Warto wiedzieć, jakie rodzaje umów o pracę można dziś wyróżnić i czym te dokumenty będą się między sobą różnić. Świadomy swoich praw pracownik będzie osobą doskonale poinformowaną – taką, która zadba o własne interesy z korzyścią dla samego siebie. Nierzadko niewiedza prowadzić może do powstania kłopotów w pracy – a tego warto unikać.

3 rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę występować może w jednej z trzech postaci. Najbardziej pożądanym jej typem będzie oczywiście umowa na czas nieokreślony. Drugim, równie popularnym i często stosowanym, jest umowa na czas określony. Trzecim zaś – umowa na okres próbny. Warto wiedzieć, że ta ostatnia może być zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy, by sprawdzić wiedze i kwalifikacje danej osoby. Prawnicy podkreślają jednak, że żadna umowa na okres próbny nie wlicza się ani do limitu 3 umów terminowych, ani też do limitu 33 miesięcy. Dobrze być o tym zawczasu poinformowanym, by nie znaleźć się w sytuacji nierozumienia obowiązującego w Polsce prawa.

Kiedy może być wypowiedziana umowa na czas nieokreślony?

Mimo tego, że umowa o pracę na czas nieokreślony nie posiada terminu jej wygaśnięcia, może zostać rozwiązana. W jakich sytuacjach może tak się zdarzyć? Dobrzy prawnicy informują, że może się tak zdarzyć np. wówczas, gdy pracodawca ogłosi upadłość swojej firmy. Może zdarzyć się też tak, że umowa zostanie rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracowników. Co wówczas z długością okresu wypowiedzenia? Ten zgodnie z obowiązującym prawem może zostać skrócony z okresu 3 miesięcy do najwyżej 1 miesiąca.

Konsultacja z prawnikiem w razie wątpliwości

Kiedy warto zasięgnąć porady prawnika w sytuacji, gdy nie rozumiemy przepisów związanych ze wdrożeniem umowy o pracę? Zawsze wówczas, gdy mamy jakieś wątpliwości i chcielibyśmy je wyjaśnić. Warto pamiętać – kto pyta, nie błądzi!